English
Logg inn
Registrering av GSK -
Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs


En tjeneste for sikkerhetssentrene å registrere kursaktivitet

Alle kursdeltagere som har fullført Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (GSK) eller repetisjonskurset (GSK Rep.) skal registreres i Grunnleggende Sikkerhetskurs-registeret.

Alle sikkerhetssentrene som er godkjent i henhold til Norsk Olje og Gass sin retningslinje 002, registrerer alle deltagere som har fullført GSK eller GSK rep. i registeret.

EPIM har det overordnede ansvaret for GSK-databasen.

For ytterligere informasjon, vennligst besøk EPIM Exploration & Production Information Management Association på websidene www.epim.no og/eller https://epim.no/gsk.